ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สุชัย กาญจนธารายนต์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Certificate intervention cardiology -(Austraia)Austin health Melboune Austraia
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2549 - 2552Cardiologist and InterventionistPerfect Heart Institute
2546 - 2549แพทย์โรคหัวใจรพ.กรุงเทพ
2542 - 2545แพทย์อายุรกรรมและหัวใจรพ.บางประกอก 1
2534 - 2537แพทย์ใช้ทุนรพ.สงขลา