ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.อัญญานี นรนิตชัยกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคตา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประกาศณียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านผ่าตัดจอประสาทตาและน้ำวุ้นตาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร15:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคตา
วันศุกร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคตา

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.