ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ไพศาล นาคปฐมกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 2คลินิกโรคหัวใจ
วันอาทิตย์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 4คลินิกโรคหัวใจ
วันพุธ09:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ
วันพฤหัส09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ
วันศุกร์09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ
วันเสาร์09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.