ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วัชรินทร์ พานิชเจริญ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Fellowship in Lower Limb ReconstructionATOS Hospital of Special Surgery Heidelberg Germany
วุฒิบัตรสาขา ออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลเลิดสิน
Fellow in the Arthroplasty SectionPhramongkutklao College of Medicine
แพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.