ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วิริยะ ตันเยาวลักษณ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคทางเดินอาหาร

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย