ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วิริยะ ตันเยาวลักษณ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกส่องกล้องทางเดินอาหารและโรคตับ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร ( Gastroenterology )จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกส่องกล้องทางเดินอาหารและโรคตับ
วันพุธ08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกส่องกล้องทางเดินอาหารและโรคตับ
วันพฤหัส08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกส่องกล้องทางเดินอาหารและโรคตับ
วันศุกร์08:00-19:30ทุกสัปดาห์คลินิกส่องกล้องทางเดินอาหารและโรคตับ
วันเสาร์08:00-15:30ทุกสัปดาห์คลินิกส่องกล้องทางเดินอาหารและโรคตับ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.