ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วิริยะ ตันเยาวลักษณ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคทางเดินอาหาร

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคทางเดินอาหาร
วันพุธ08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคทางเดินอาหาร
วันพฤหัส08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคทางเดินอาหาร
วันศุกร์08:00-19:30ทุกสัปดาห์คลินิกโรคทางเดินอาหาร
วันเสาร์08:00-15:30ทุกสัปดาห์คลินิกโรคทางเดินอาหาร

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.