ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ.กุรุพินท์ เชาวกิจเจริญ

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ14:30-20:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม
วันเสาร์09:00-17:00สัปดาห์ที่ 1แผนกทันตกรรม
วันเสาร์09:00-17:00สัปดาห์ที่ 3แผนกทันตกรรม
วันเสาร์09:00-17:00สัปดาห์ที่ 5แผนกทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.