ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.พงษ์ตะวัน กัลยพฤกษ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์หลอดเลือดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี
แพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2554แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือดโรงพยาบาลศิริราช
2547 - 2548แพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลชลบุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันอังคาร09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันพุธ09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันพฤหัส09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันศุกร์15:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.