ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ.สุปราณี อภิปัญญาโสภณ

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการมหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2558ทันตแพทย์โรงพยาบาลพญาไท 3
2545 - 2558ทันตแพทย์ทองหล่อเดนทัลคลินิก
2539 - 2544อาจารย์ระดับ6คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น(ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ)

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพฤหัส09:00-18:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม
วันเสาร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.