ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ศิรินทร์ทิพย์ ศรีเดิมมา

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกส่องกล้องทางเดินอาหารและโรคตับ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อายุรกรรมทางเดินอาหารโรงพยาบาลศิริราช
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกส่องกล้องทางเดินอาหารและโรคตับ
วันจันทร์08:30-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกส่องกล้องทางเดินอาหารและโรคตับ
วันอังคาร08:30-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกส่องกล้องทางเดินอาหารและโรคตับ
วันพุธ08:30-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกส่องกล้องทางเดินอาหารและโรคตับ
วันพฤหัส08:30-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกส่องกล้องทางเดินอาหารและโรคตับ
วันศุกร์08:30-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกส่องกล้องทางเดินอาหารและโรคตับ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.