ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ตะวัน อินทิยนราวุธ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประกาศนียบัตร แพทย์เฉพาะทางต่อยอด ผ่าตัดข้อเข่า ข้อสะโพกศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน
วุฒิบัตร สาขาออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลเลิดสิน
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก
วันศุกร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.