ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.อลิศา ธรรมรัตน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกรังสีวินิจฉัย

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
รังสีวินิจฉัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ08:30-15:00ทุกสัปดาห์แผนกรังสีวินิจฉัย
วันพฤหัส08:30-15:30ทุกสัปดาห์แผนกรังสีวินิจฉัย
วันศุกร์08:30-15:00ทุกสัปดาห์แผนกรังสีวินิจฉัย
วันเสาร์08:30-13:30สัปดาห์ที่ 3แผนกรังสีวินิจฉัย
วันเสาร์08:30-13:30สัปดาห์ที่ 4แผนกรังสีวินิจฉัย
วันเสาร์08:30-13:30สัปดาห์ที่ 5แผนกรังสีวินิจฉัย

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.