ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ.ณัฎฐา ธารารัตน์สาธิต

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2561 - 2562ทันตแพทย์เเฉพาะทาง Oper partimeคลินิกทันตกรรม D-square
2555 - 2562ทันตแพทยชำนาญการโรงพยาบาลครบุรี
2561 - 2562ทันตแพทย์เเฉพาะทาง Oper partimeคลินิกทันตกรรม Ortha smile plus
2559 - 2560ทันตแพทย์ Part timeคลินิกทันตกรรม Smart dental2579 ถ.พระราม4 คลองเตย กทม.

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันศุกร์08:30-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันศุกร์16:30-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.