ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.จินตนา ชาตรูปวิจิตร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุสาขาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์รพ.พระมงกุฎเกล้า
แพทย์ใช้ทุนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2559 - 2561รพ.บำรุงราษฎร์
2557 - 2559รพ.ตำรวจ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:30-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพุธ09:30-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพฤหัส09:30-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันศุกร์09:30-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันเสาร์10:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.