ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.นฤดล เฉลิมสุขสันต์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกส่องกล้องทางเดินอาหารและโรคตับ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ(Gastroenterology and Hepatology)คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2555 - 2556แพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
2554 - 2555นายแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลตราด

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์16:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกส่องกล้องทางเดินอาหารและโรคตับ
วันเสาร์12:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกส่องกล้องทางเดินอาหารและโรคตับ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.