ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ผดุงเกียรติ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Fellowship in Foregut and Thoracic SurgeryHarvard Medical School Brigham and Women s Hospital USA.
ว.ศัลยศาสตร์ทรวงอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2553Internshipรพ.เพชรบูรณ์
2551 - 2552Internshipรพ.นครปฐม
2550 - 2551Internshipรพ.พระนั่งเกล้า
2559 - minimally invasive thoracic surgeryโรงพยาบาลกรุงเทพ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์09:00-11:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.