ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.แมนชัย รัชตชัยยศ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ว.กุมารเวชศาสตร์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2556 - 2557กุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพ-ปากช่อง

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันจันทร์10:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันอังคาร10:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพุธ10:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.