ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ทวนทศพร สุวรรณจูฑะ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Research Fellowship of Children Hospital BostonHarvard University massachusetts U.S.A
Research Fellowship of Cardiothoracic ImagingUniversity of Michigan Ann Arbor Michigan USA
Research Fellowship of EchocardiographyUniversity of Alabama Birmingham USA
วว.อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือดรพ.รามาธิบดี
วว.อายุรศาสตร์รพ.พระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตร์บัณฑิตศิริราชพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2538 - 2540แพทย์ทั่วไปรพ.อำเภอเวียงแก่น จ.เชียงราย
2537 - 2537แพทย์ทั่วไปรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์11:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันอังคาร09:30-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันอังคาร17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันพฤหัส13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันศุกร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันเสาร์09:30-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.