ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.นิธิพล ปิยะศิริศิลป์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.อายุรศาตร์โรคหัวใจรพ.รามาธิบดี
วว.อายุรศาสตร์รพ.ศิริราช
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2547 - 2549อายุรแพทย์รพ.กรุงเทพพัทยา
2543 - 2545อายุรแพทย์รพ.ยันฮี
2537 - 2540แพทย์รพ.อัมพวา สมุทรสงคราม

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันอังคาร14:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันพุธ09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันพฤหัส09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันศุกร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันเสาร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.