ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.พูนพงศ์ หุตะโชค

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เบาหวาน

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.อายุรสาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสมแพทยสภา
วว.อายุรศาตร์ม.เชียงใหม่
แพทยศาตร์บัณฑิตม.เชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2546 - 2547กลุ่มงานอายุรกรรมสาขาต่อมไร้ท่อรพ.เลิดสิน
2537 - 2546อาจารย์สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์หน่วยต่อมไร้ท่อวชิรพยาบาล/มศว.ประสานมิตร

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก เบาหวาน
วันอังคาร08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก เบาหวาน
วันพุธ09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก เบาหวาน
วันพฤหัส08:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก เบาหวาน
วันศุกร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก เบาหวาน
วันเสาร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก เบาหวาน

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.