ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ.วิภา ทรัพย์ทวีชัยกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตม.มหิดล
วิทยาศาสตร์บัณฑิตม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2534 - 2555ทันตแพทย์รพ.พญาไท 2
2519 - 2534ทันตแพทย์คลินิกเอกชน

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันจันทร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันอังคาร09:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันพุธ09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันพฤหัส09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันศุกร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.