ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.นันทนา ไพบูลย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลีนิก โรคทางเดินอาหาร

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ผู้เชี่ยวชาญโรคทางเดินอาหารรพ.ศิริราช
อายุรศาตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทย์ฝึกหัดรพ.สรรพสิทธิประสงค์
แพทยสาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2545 - 2548อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารรพ.เซ็นทรัล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:30-17:00ทุกสัปดาห์คลีนิก โรคทางเดินอาหาร
วันจันทร์08:30-19:00ทุกสัปดาห์คลีนิก โรคทางเดินอาหาร
วันอังคาร08:30-15:00ทุกสัปดาห์คลีนิก โรคทางเดินอาหาร
วันพุธ08:30-15:00ทุกสัปดาห์คลีนิก โรคทางเดินอาหาร
วันพฤหัส08:30-12:00ทุกสัปดาห์คลีนิก โรคทางเดินอาหาร

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.