ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วินัย เขียวเจริญ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วว.ศัลยศาสตร์ทั่วไปรพ.พระมงกุฎเกล้า
วว.ศัลยศาสตร์หัวใจหลอดเลือดทรวงอกรพ.พระมงกุฎเกล้า

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2522 - 2537ศัลยแพทย์รพ.พระมงกุฎเกล้า

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป
วันพุธ09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป
วันพุธ13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป
วันพฤหัส09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป
วันศุกร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป
วันเสาร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.