ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพ.โชค เจริญเหรียญ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิทยาเอนโดดอนต์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2537 - 2555ทันตแพทย์ประจำรพ.พญาไท 2
2528 - 2537ทันตแพทย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทสไทย
2531 - 2537ทันตแพทย์ที่ปรึกษารพ.พญาไท 2

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:30-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันจันทร์08:30-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันอังคาร08:30-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันพุธ08:30-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันพฤหัส08:30-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันศุกร์08:30-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันเสาร์08:30-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.