ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพ.สมชาย กมลรุ่งวรากุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตม.มหิดล
วิทยาศาสตร์บัณฑิตม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2548 - 2555ทันตแพทย์ที่ปรึกษารพ.บางประกอก 9 อินเตอร์เนชั่ลแนล
2543 - 2555ทันตแพทย์ประจำรพ.พญาไท 2
2524 - 2543หัวหน้าแผนกทันตกรรมรพ.เดชา

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:30-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันอังคาร08:30-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันพุธ08:30-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันพฤหัส08:30-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันศุกร์08:30-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.