ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.คัทลียา คุณาวุฒิ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ตา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์ต่อยอดสาขาจักษุวิทยาโรคจอประสาทตาและน้้ำวุ้นตากลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
วว.จักษุวิทยารพ.ราชวิถี
แพทยศาสตร์บัณฑิตมศว.ประสานมิตร

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2541 - 2542แพทย์ฝึกหัดรพ.นครพนม จ.นครพนม

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์13:30-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตา
วันอังคาร09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตา
วันพุธ09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตา
วันพฤหัส09:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตา
วันศุกร์09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตา
วันเสาร์09:00-14:00สัปดาห์ที่ 1คลินิก ตา
วันเสาร์09:00-14:00สัปดาห์ที่ 2คลินิก ตา
วันเสาร์09:00-14:00สัปดาห์ที่ 3คลินิก ตา
วันเสาร์09:00-14:00สัปดาห์ที่ 4คลินิก ตา
วันเสาร์09:00-14:00สัปดาห์ที่ 5คลินิก ตา

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.