ค้นหา...แพทย์



ศูนย์การแพทย์

นพ.พัฒนา เต็งอำนวย

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคไต

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Phd Cell BiologyUniversity of Florida
อายุรศาสตร์โรคไตรพ.จุฬาลงกรณ์
แพทย์ประจำบ้านอายุรศาตร์ม.ขอนแก่น
แพทยศาตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2533 - 2536อายุรแพทย์โรคไตรพ.จุฬาลงกรณ์
2529 - 2533อายุรแพทย์ศรีนครินทร์ ขอนแก่น

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร10:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันพฤหัส10:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันเสาร์09:00-11:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.