ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ทวิช เกียรติเลิศพงศา

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อายุรศาสตร์แพทยสภา
ประกาศณียบัตรขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกวิทยาลัยแพทย์ ม.มหิดล
วว.อายุรศาตร์แพทยสภา
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.สงขลานครินทร์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันจันทร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันอังคาร08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันอังคาร13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันพุธ08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันพุธ13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันพฤหัส08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันพฤหัส13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันศุกร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.