ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.นารีลักษณ์ กลิ่นสุคนธ์(นิ่มน้อย)

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เบาหวาน

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อรพ.ราชวิถี
วว.อายุรศาสตร์รพ.ราชวิถี
แพทยศาสตร์บัณฑิตมศว.

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2549 - 2551แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อรพ.ราชวิถี
2546 - 2549แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์รพ.ราชวิถี
2545 - 2546นายแพทย์รพ.ลาดกระบัง กทม
2544 - 2545นายแพทย์รพ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
2543 - 2544นายแพทย์ 4รพ.อุทัยธานี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก เบาหวาน
วันอังคาร09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก เบาหวาน
วันพุธ09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก เบาหวาน
วันพฤหัส09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก เบาหวาน
วันศุกร์09:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก เบาหวาน

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

Doctor Talk


“เป้าหมายสูงสุดในการดูแลรักษาคนไข้ คือคนไข้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขเหมือนเดิม"


รู้จักต่อมไร้ท่อ

"ต่อมไร้ท่อ" ชื่อที่บางคนยังสงสัย ยังไม่เข้าใจ หรืออยู่ตรงไหนในร่างกายของเรากันแน่ ต่อมไร้ท่อแทรกตัวอยู่ในอวัยวะต่างๆ ในร่างกายคนเรา ประกอบด้วย ต่อมใต้สมอง ต่อมหมวกไต ต่อมไทรอยด์ ต่อมพาราไทรอยด์ ตับอ่อน รังไข่และอัณฑะ และต่อมไทมัส มีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนก่อนเข้าสู่กระแสเลือด แต่เมื่อไรที่ต่อมไร้ท่อเกิดทำงานผิดปกติ นั่นหมายถึงโรคที่เกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมน เช่น เบาหวาน  ไทรอยด์ โรคอ้วน แพทย์จะทำการรักษาโดยการปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย รวมถึงการใช้ยารักษาภาวะผิดปกติดังกล่าวให้กลับมาเป็นปกติ

ความสนใจในสาขาเฉพาะทาง

หลังจบการศึกษาอายุรแพทย์ทั่วไป พญ.นารีลักษณ์ ให้ความสนใจการรักษาด้านความผิดปกติของฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อโดยศึกษาต่อที่โรงพยาบาลราชวิถี สลับกับการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลของรัฐตลอดมา ทำให้รู้สึกว่าเธอได้ทำในสิ่งที่ชื่นชอบและเหมาะสมกับตัวเอง ได้พูดคุยกับคนไข้ แนะนำให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ตลอดจนศึกษาการปรับสมดุลฮอร์โมนด้วยยา สั่งสมประสบการณ์การรักษาต่อเนื่องกว่า 7 ปี ปัจจุบัน เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางศูนย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลพญาไท 2

เบาหวาน รักษาด้วยความเข้าใจ

"โรคเบาหวาน มีตัวเลขผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งหากไม่มีการควบคุมหรือดูแลรักษาอย่างถูกวิธีแล้ว จะส่งผลกระทบหรือลุกลามไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายได้ ในขั้นต้นจะไม่มีการแสดงอาการออกมาให้เห็น แต่ถ้าระดับน้ำตาลในเลือดนั้นมากกว่า 200 mg/dl จะทำให้ร่างกายมีผลตอบสนองต่อน้ำตาล โดยพบอาการผิดปกติ เช่น ปัสสาวะบ่อย หิวน้ำบ่อย น้ำหนักลด ดังนั้นการรักษาโรคชนิดนี้เป็นสิ่งที่ท้าทาย แพทย์จะต้องเน้นเรื่องการปรับยาให้เหมาะสมกับตัวโรคของคนไข้ในขณะนั้น และอธิบายให้ผู้ป่วยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภครวมถึงการใช้ชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อให้การรักษาเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่น การรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้เหมาะสม และการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน”

คลิกดูรายละเอียด