ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพ.ธงชัย นภาพรฤทธิ์เจริญ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:30-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันจันทร์16:30-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันพฤหัส09:30-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.