ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.เฉลิมเกียรติ ตันตระกูล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Pediatric CardiologyThe New Childrens Hospital Australia
กุมารเวชศาสตร์แพทย์สภา
แพทยศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันอังคาร17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพฤหัส17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.