ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ผศ.นพ.ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก สูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพฤหัส16:00-19:00สัปดาห์ที่ 1คลินิก สูติกรรม
วันพฤหัส16:00-19:00สัปดาห์ที่ 3คลินิก สูติกรรม
วันพฤหัส16:00-19:00สัปดาห์ที่ 5คลินิก สูติกรรม
วันเสาร์10:00-13:00สัปดาห์ที่ 2คลินิก สูติกรรม
วันเสาร์10:00-13:00สัปดาห์ที่ 4คลินิก สูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.