ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

รศ.นพ.สุภร จันท์จารุณี

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โลหิตวิทยา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Fellowship in HematologyVanderbilt University USA
วว. อายุรศาสตร์ทั่วไปคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
พบ แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2538 - 2557รองศาสตราจารย์ รพ.รามาธิบดีรพ.รามาธิบดี
2535 - 2538ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รพ.รามาธิบดีรพ.รามาธิบดี
2531 - 2535อาจารย์แพทย์หนว่ยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสคร์ รพ.รามาธิบดี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์12:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก โลหิตวิทยา
วันอังคาร18:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก โลหิตวิทยา
วันเสาร์12:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก โลหิตวิทยา

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.