ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ธีระ ตั้งวิริยะไพบูลย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศัลยกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรประสาทศัลยศาสตร์สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2544 - 2548ประสาทศัลยแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
2539 - 2541แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปโรงพยาบาลพรเจริญ จังหวัดหนองคาย
2548 - ประสาทศัลยแพทย์สถาบันประสาทวิทยา

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพฤหัส17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมประสาท

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

Doctor Talk


“มีความสุข และสนุกกับงาน ทำงานด้วยใจรัก ผลลัพธ์ย่อมออกมาดี”

เป็นผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรคกระดูกสันหลังพรุนและแตกยุบ

ในปี 2005 ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง โดยเฉพาะด้านการรักษาโรคกระดูกสันหลังแตกยุบ ซึ่งในบ้านเราสมัยนั้น ยังใช้วิธีรักษาโดยการให้กินยา และนอนพักผ่อนเพื่อให้กระดูกติดเองโดยธรรมชาติ แต่ในต่างประเทศนั้นมีวิธีการฉีดซีเมนต์เข้ากระดูกสันหลัง ซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่ทันสมัยและเป็นที่นิยมมาก โดยจะรักษาผู้ป่วยทุกรายที่มีกระดูกสันหลังพรุนและแตกยุบด้วยวิธีนี้ถ้าไม่มีข้อห้ามใดๆ การผ่าตัดวิธีนี้ทำให้คนไข้หายปวดทันที และสามารถกลับบ้านได้ในวันรุ่งขึ้นหลังผ่าตัด

ขณะที่การรักษาแบบเดิมใช้เวลาในการรักษานาน นอนเป็นเวลา 3  เดือนให้กระดูกติด ซึ่งเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายสูง นอกจากนี้การรักษาด้วยวิธีดั้งเดิม ยังส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ เช่น เกิดการทรุดเพิ่มขึ้นของกระดูกสันหลังที่แตกยุบ จนเกิดอาการหลังค่อม ซึ่งการรักษายากขึ้นมาก และผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงจากการผ่าตัดแก้ไขภาวะหลังค่อมมากขึ้นตามไปด้วย

ผู้นำด้านการผ่าตัดแบบ "แผลเล็กเจ็บน้อย"

อีกความเชี่ยวชาญของนพ.ธีระ ตั้งวิริยะไพบูลย์ คือการผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบ 'แผลเล็กเจ็บน้อย' หรือ Minimally invasive spinal fixation ที่ไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2005 และประเทศเยอรมนี เมื่อปี 2007 หลังจากกลับมาก็ได้นำความรู้ที่ได้เรียนมา ทำการรักษาผ่าตัดเจาะรูใส่สกรูยึดกระดูกสันหลังคนไข้หลายราย ได้ผลเป็นที่น่าประทับใจ ในปีต่อมา (ปี 2008) ได้เผยแพร่เทคนิควิธีการผ่าตัดตีพิมพ์บทความวิชาการ ลงวารสารทางการแพทย์ระดับสากลเรื่องการผ่าตัดแบบ minimally invasive เพื่อใส่สกรูยึดกระดูกสันหลัง นับเป็นแพทย์ไทยคนแรกที่บุกเบิกทำการผ่าตัดแนวใหม่นี้ จนปัจจุบันการผ่าตัดวิธีนี้ ได้แพร่หลายไปทั่วประเทศ

ประสบการณ์คือเครื่องพิสูจน์

การผ่าตัดกระดูกสันหลังบริเวณคอต่อกับฐานกะโหลกศีรษะ (Craniovertebral junction)  ต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นกระดูกสันหลังส่วนที่อยู่ใกล้กับก้านสมองมาก บริเวณดังกล่าวควบคุมการหายใจ การเต้นของหัวใจ และภาวการณ์รับรู้ตัว ดังนั้น การผ่าตัดบริเวณดังกล่าวจึงมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งทีมประสาทศัลยแพทย์ของโรงพยาบาลพญาไท 2 นำโดย นพ.ธีระ ตั้งวิริยะไพบูลย์ สามารถเรียกได้ว่าเป็นทีมแนวหน้าของประเทศไทยในการผ่าตัดกระดูกสันหลังบริเวณต้นคอต่อกับฐานกะโหลกศีรษะ มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ต่อคนไข้หลายต่อหลายรายแล้วว่า สามารถทำผ่าตัดบริเวณนี้ได้อย่างดีเยี่ยม และปลอดภัยมากที่สุด

ทำงานเป็นทีมคือหัวใจของการรักษา

การทำงานของทีมประสาทศัลยแพทย์นั้นมีการร่วมงานกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ซึ่งจะมีหัวหน้าทีมคอยประสานงาน และส่งต่อผู้ป่วย ให้ได้รับการผ่าตัดตามความถนัดของแพทย์แต่ละท่าน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้ชำนาญในด้านนั้นที่สุด หรือหากมีผู้ป่วยรายใด มาด้วยโรคที่ซับซ้อน ก็จะมีการประชุมกันในทีมประสาทศัลยแพทย์ เพื่อวินิฉัยและวางแผนการรักษาร่วมกัน นอกจากนี้การผ่าตัดทุกรายจะมีการประสานงาน และทำงานร่วมกับวิสัญญีแพทย์ อายุรแพทย์ รวมถึงพยาบาล โดยให้ผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลางในการรักษา เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด


NUMBER

ประสบการณ์การรักษา
-การผ่าตัดแผลเล็กเพื่อใส่สกรูยึดกระดูกสันหลังราว 500 ราย
-รักษาภาวะกระดูกสันหลังแตกยุบด้วยการฉีดซีเมนต์ราว 200 ราย
-ผ่าตัดกระดูกสันหลังบริเวณต้นคอต่อกับฐานกะโหลกศีรษะราว 100 ราย


นพ.ธีระ ตั้งวิริยะไพบูลย์ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาท
ศูนย์ระบบประสาทสมองและไขสันหลัง 
โรงพยาบาลพญาไท 2
02-617-2444 ต่อ 4484 หรือ7451

คลิกดูรายละเอียด