ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ผศ.นพ.สาวิตร โฆษิตชัยวัฒน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทย์ประจำบ้านคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
แพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลพุทธชินราช
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี
- โรงพยาบาลแม่ระมาด จังหวัดตาก
- โรงพยาบาลยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์15:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.