ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.พู่กลิ่น ตรีสุโกศล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคผิวหนัง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์15:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคผิวหนัง
วันจันทร์17:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคภูมิแพ้
วันพุธ17:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคภูมิแพ้
วันศุกร์17:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคภูมิแพ้
วันเสาร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคผิวหนัง

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.