ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วินัย โบเวจา

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรม โรคปอด

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรสาขาอายุรกรรมโรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจโรงพยาบาลราชวิถี
วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2560 - 2561แพทย์อายุรกรรมโรคปอดโรงพยาบาลราชวิถี
2558 - 2560แพทย์ ICUโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
2557 - 2558แพทย์อายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราช

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์12:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรม โรคปอด
วันจันทร์10:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรม โรคปอด
วันอังคาร10:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรม โรคปอด
วันพุธ10:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรม โรคปอด
วันพฤหัส10:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรม โรคปอด

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.