ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพ.บริบูรณ์ นาวาเจริญ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุมัติบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียลทันตแพทยสภา
Certificate of fellowship in Orai and Maxillofacial SurgeryThe University of Texas Southwestern Medical Center and Parkland Memorial Hospital USA
ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตม.เชียงใหม่

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ16:30-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันศุกร์16:30-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันเสาร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.