ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เบาหวาน

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร15:30-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก เบาหวาน
วันเสาร์10:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก เบาหวาน

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.