ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ธงชัย ลิมปวัฒนศิริ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Fellow in plastic and microsurgeryUniversity of munichGermany
อนุมัติบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่งกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
Certification in practical training in plastic SurgerySingapore genaral Hospital Singapore
วุฒิบัติศัลยศาสตร์ทั่วไปกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2531 - 2550แพทย์ที่ปรึกษาหน่วยศัลยกรรมตกแต่งรพ.พญาไท2
2536 - 2540หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมตกแต่งรพ.พระมงกุฎเกล้า
2527 - 2535แพทย์ประจำหน่วยศัลยกรรมตกแต่งรพ.เลิดสิน

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป
วันจันทร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป
วันอังคาร09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป
วันพุธ09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป
วันพฤหัส09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป
วันศุกร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป
วันเสาร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.