ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.อรัญญา ยันตพันธ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก สูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์16:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันอังคาร16:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันพุธ18:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันพฤหัส16:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันศุกร์16:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.