ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ชัยยศ เสียงประเสริฐกิจ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศัลยกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Endoscopic Neurosurgery Clincal ObservershipUniversitytatmedizin Greifswald
In recognition of his work as a clincal ObserverUniversity Medicine Greifswald
Cerebrovascular & MicroneurosurgeryHelsinki University Central Hospital Helsinki - Finland
Endoscopic and Endoscope-Assisted Neurosurgery under FULL HD VisualizationUniversity Medicine Greifswald
Microvascular & CerebrovascularHelsinki University Central Hospital Helsinki - Finland
Endoscopic Skull Base SurgeryThai Board of Neurosurgery
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2551 - 2554นายแพทย์ 5 กลุ่มงานศัลยกรรม สาขาประสาทศัลยกรรมโรงพยาบาลตากสิน