ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.รัชดาพร ฤกษ์ยินดี

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก สูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุมัติบัตรเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์รพ.รามาธิบดี
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยารพ.ราชวิถี
แพทยศาสตรบัณฑิตม.รังสิต

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร16:30-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.