ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ดลจิตต์ ทวีโชติภัทร์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก หู คอ จมูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Research fellowship in Diagnostic NeurotologyWashington University School of Medicine St.louisUSA
วว.ผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยารพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2551 - 2556อาจารย์แพทย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
2549 - 2551แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาโสต ศอ นาสิกรพ.รามาธิบดี
2545 - 2548แพทย์ใช้ทุนรพ.แพร่

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-12:30ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันจันทร์13:30-16:30ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันจันทร์17:00-18:30ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันอังคาร09:00-12:30ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันอังคาร13:30-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันพุธ09:00-12:30ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันพุธ13:30-16:30ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันพุธ17:00-18:30ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันพฤหัส09:00-12:30ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันพฤหัส13:30-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันศุกร์09:00-12:30ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.