ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ภัทรพงศ์ กมลาภรณ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลีนิก โรคทางเดินอาหาร

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Certificate of Advanced Therapertic EndoscopyUniversity of Toronto
วว.อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารรามาธิบดี ม.มหิดล
วว.อายุรศาสตร์รามาธิบดี ม.มหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตรามาธิบดี ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2547 - 2549Internist&Gastroenterologistรพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์
2541 - 2542GPรพ.สมเด็จพระสังฆราช
2540 - 2541GPรพ.กงไกรลาศ
2539 - 2540Internshipรพ.ศรีสังวร

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันศุกร์17:00-19:00ทุกสัปดาห์คลีนิก โรคทางเดินอาหาร
วันเสาร์09:00-13:00ทุกสัปดาห์คลีนิก โรคทางเดินอาหาร

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.