ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.นุสารี กิจวิกัย

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพหญิง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Visiting fellow in Obstetric UltrasonographyThomas Jefferson University Philadelphia PA USA.
Visiting fellow in Ultrasound and Prenatal diagnosisVanderbilt University Medical CentreTennessee USA
Visiting fellow in GynaecologyDepartment of Gynaecology of the Academic Medical Centre of the University of Amsterdam Netherlands
วว.สูตินรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ม.มหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2546 - 2548สูติ-นรีแพทย์รพ.เทพธารินทร์
2543 - 2546Resident ภาควิชาสูตินรีเวช-วิทยารพ.รามาธิบดี
2542 - 2543แพทย์ทั่วไปรพ.รามาธิบดี
2540 - 2542แพทย์ทั่วไปรพ.ชุมพร

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพหญิง
วันจันทร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพหญิง
วันอังคาร08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพหญิง
วันอังคาร13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพหญิง
วันพุธ08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพหญิง
วันพุธ13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพหญิง
วันศุกร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพหญิง
วันศุกร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพหญิง
วันเสาร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพหญิง

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.