ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

(PBC) พญ.ปิยะมาศ สิงห์วาหะนนท์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก รักษาความงาม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาตจวิทยาม.ศรีนครินทรวิโรฒ
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2550 - 2551แพทย์ประจำศูนย์ความงามรพ.พญาไท 1
2545 - 2547แพทย์ใช้ทุนรพ.บ่อพลอย กาญจนบุรี
2544 - 2545แพทย์เพิ่มพูนทักษะรพ.ชัยนาท

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก รักษาความงาม
วันอังคาร09:30-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก รักษาความงาม
วันศุกร์09:30-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก รักษาความงาม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.