ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.เนตร บุญคุ้ม

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกสูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ( Gynaecological Oncology )คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันพุธ09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันพฤหัส13:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันศุกร์09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันเสาร์13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.