ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ. พสุมนต์ สว่างนิมิตรกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2551 - 2552ทันตแพทย์ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา
2551 - 2552ทันตแพทย์บางลำพูเด็นทัลคลินิก
2550 - 2551ทันตแพทย์โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี่
2550 - 2551ทันตแพทย์คลินิกรักฟัน จังหวัดกระบี่
2551 - 2551ทันตแพทย์Britesmile Clinic พัทยา

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพฤหัส09:00-20:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม
วันเสาร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.