ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ปุณพงศ์ หาญศิริพันธุ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจรพ.พระมงกุฏเกล้า
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตรพ.พระมงกุฏเกล้า
วุฒบัตรสาขาอายุรศาสตร์รพ.พระมงกุฏเกล้า
แพทยศาสตร์บัณฑิตรพ.พระมงกุฏเกล้า

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2548 - 2554อายุรแพทย์โรคปอดรพ.พระมงกุฏเกล้า

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันอังคาร08:30-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันพุธ08:30-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันพฤหัส12:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันศุกร์11:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันเสาร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.